Esteu aquí

Inici » Perfil

Equipament


Formes Sòlides

• Aeromatic-Fielder mesclador i assecador, PMA 150 litres i PMA 400 litres.
• Bins mescladors de 400 i 800 litres.
• Mesclador Nauta 500 kg.
• Comprimidora Fette-Perfecta 3000.
• Comprimidora Fette 2090
• Encapsuladora Bosch GKF 2000 S.
• Pailes de Recubrimient: recubrimient pel·licular i de pastilla.

Formes Líquides Estèrils

• Reactors de 50 litres a 2,000 litres.
• Autoclaus Neopure i Icos.
• Forns d'esterilització i despirogenització Neopure, ICOS i Fedegari.
• Rentadores de Vials Macorra VR4-SS i Strunck.
• Omplidors de Vials Mar, Serac, Cam i Hispamec.
• Omplidors d'ampolles Marzocchi i Cioni.
• Control Òptic Brevetti, Seidenader i Pilastro.
• Omplidor de sprays Macromat.
• Capsuladora Hispamec

Formes Líquideas No-Estèrils

• Reactor de 100 litres a 5,000 litres.
• Omplidors Groeninger-Ancimo.
• Ensobradores de sòlids i líquids Bossar 1400, Enflex F-14 i Enflex F17

Tovalloletes

• Protner-Synchropack.
• Ensobradora de tovaloletes Enflex F11

Packaging

• Ensobradores ENFLEX F-14, F-17 i BOSSAR 1400.
• Línies d'emblistat Noack, IMA C-60, FARCON i Winpack.
• Dues línies d'embotellat SWIFPACK.
• Etiquetadores Autoetick.
• Unitats termoformadores Ancimo i Famar.
• Estotjadora CAM.

Català