Esteu aquí

Inici » Serveis » Contract Laboratory

Desenvolupament i Formulació

Aquest és el nostre punt d'inici per al desenvolupament de nous productes. Treballant en estreta col·laboració amb els laboratoris de Control de Qualitat i les plantes de fabricació, provem l'estabilitat de les noves fórmules, i al mateix temps establim les corresponents guies de procediment de fabricació, per tal d'assegurar l'èxit de les fabricacions.
També és el primer pas que s'ha de realitzar abans de traslladar una producció a una nova planta o després de canviar de fabricant. Aquest servei ofereix als clients l'oportunitat de dur a terme proves preliminars per a la millora de formulacions velles o problemàtiques, així com la recomanació de canvis per a la seva adaptació a les noves regulacions o requeriments, i fins i tot la millora de les condicions de fabricació. Alguns dels serveis que oferim són:

  • Desenvolupament de fórmules de producte per a nous registres.
  • Actualització de fórmules per al compliment de les noves regulacions.
  • Millora de les formulacions actuals.
  • Desenvolupament d'estudis d'impacte per a canvi de fabricant.
  • Per a les indústries farmacèutiques (Humanes i de Salut Animal) i alimentària.
  • Les formes farmacèutiques que podem investigar o desenvolupar inclouen: solucions estèrils, suspensions, productes liofilitzats i sòlids o líquids no estèrils.

    Català