Esteu aquí

Inici

Política de privacitat

Amb la informació que li proporcionarem a continuació Labiana Life Sciences, SAU i Labiana Pharmaceuticals, SLU (en endavant "les societats"), volen que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Les societats, compleixen tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes.

L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades als fitxers, de les societats i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupar gestionar la seva relació amb nosaltres, comercialitzar i informar dels productes i/o serveis que oferim per qualsevol mitjà fins i tot per correu electrònic o similar. En el supòsit que no vulgui rebre informacions dels nostres productes i/o serveis li preguem ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l'adreça de correu electrònic que consta en aquesta política de privacitat.

Fem saber que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis i/o productes oferts per les societats, els quals pretenem que siguin de la seva utilitat.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol.licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

A la nostra pàgina web no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit segons correspongui a Labiana Life Sciences, SAU i/o Labiana Pharmaceuticals, SLU, domiciliades al carrer Venus, núm 26, Can Parellada Industrial, CP 08028 de Terrassa o enviant un email a info@labiana.com indicant al sobre o en l'assumpte del missatge: Labiana Life Sciences, SAU i / o Labiana Pharmaceuticals, SLU, Política de Privacitat.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

Català